Sada voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus

Sada voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus

V této sadě najdete všechny potřebné nástroje a ingredience pro kompletní navazovací rituál a úlitbu pro sedm afrických sil/sedm Orishů - Elegua, Yemaya, Oshun, Chango, Obatala, Oya, Ogun, které nám pomohou zajistit základní životní potřeby a ochrání nás před vším nebezpečím, včetně kouzel a prokletí. Používáme pouze v čase nejnutnější potřeby, pro ochranu před fyzickým násilím, kouzly, kletbami, při jakémkoliv ohrožení života, našeho či blízkých, při nedostatku základních potřeb, prostředků apod.

1100 Kč s DPH

Import kód: 5019

Výrobce: Arammagnus

V této sadě najdete všechny potřebné nástroje a ingredience pro kompletní navazovací rituál a úlitbu pro sedm afrických sil/sedm Orishů - Elegua, Yemaya, Oshun, Chango, Obatala, Oya, Ogun, které nám pomohou zajistit základní životní potřeby a ochrání nás před vším nebezpečím, včetně kouzel a prokletí. Používáme pouze v čase nejnutnější potřeby, pro ochranu před fyzickým násilím, kouzly, kletbami, při jakémkoliv ohrožení života, našeho či blízkých, při nedostatku základních potřeb, prostředků apod.

Jestliže začínáte s uctíváním afrických Božstev Orishů, je však nezbytné nejprve navázat kontakt s Bohem Orisha Elegua (čtěte "Oryša Eleguá"), který otevírá začínajícím praktikům v Santeríi brány ke všem ostatním starým africkým Bohům a Bohyním Orishům. Bez pomoci Orishi Elegua není možné plynule komunikovat se všemi ostatními Orishi. Elegua je totiž strážcem brány - tím, kdo poodhaluje závoj mezi světem bohů a lidí. Orisha Elegua pomáhá při otevírání a zavírání všech cest, přechodů a bran, fyzických i duchovních, pro šťastné náhody, překonávání překážek, dobrý osud a nové cesty.

Při uctívání Orishů v Santeríi začněte tedy tím, že provedete navazovací rituál s Bohem Orisha Elegua a zároveň mu obětujte úlitbu - vizte kompletní návod na rituál i úlitbu pro Orisha Elegua.

Teprve následně se pusťte do komunikace s ostatními šesti Orishi, k čemuž slouží tato sada a návod níže.

Obsah sady a návod k použití:

 • 1x Svíce voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus sklo - z celobarevného parafínu, rozměry 20 cm x 6 cm - zasvěcená a vyčištěná sedmibarevná svíce ve skle. Používá se pouze v nejtěžších případech, tedy ohrožení života, zdraví nás či našich blízkých, jako ochrana před násilím, zlými kouzly, nečistými duchy, zemřelými, v čase nutných potřeb apod.
 • 1x Olej voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus 10 ml - vyroben z čistých esenciálních olejů podle starých, tradičních receptur. Pomazávají se jím svíce, sošky a obrázky daného Orishi, rituální předměty, oltářní deska, oblečení, pásek u kalhot, amulety apod., používá se do aromalampy při úlitbě danému Orishovi. Používáme v časech nejvyšší nouze a nebezpečí. V ohrožení života našeho či blízkých. Když se nám nedostává základních životních potřeb.
 • 1x Vykuřovadlo voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus sklo 10 g/30 ml - používá se při obřadech se sedmi africkými mocnostmi Orisha: Elegua, Yemaya, Oshun, Chango, Obatala, Oya, Ogun, včetně vykonávání úlitby daným Orishům. Vytváří vhodnou atmosféru pro komunikaci s nimi a pro jejich přítomnost při rituálech. Doporučujeme si s tímto vykuřovadlem vykouřit obydlí, sebe a oblečení.
 • Návod na použití.
 • Sada je zabalena v černé dárkové kartonové krabičce 26 x 16 x 11 cm. 

Zde uvádíme návod na kompletní rituál k navázání kontaktu a úlitbu pro sedm afrických mocností Orisha: Elegua, Yemaya, Oshun, Chango, Obatala, Oya, Ogun. Oba tyto rituály od sebe nelze oddělit - je potřeba je vykonat v tentýž den, návazně za sebou, bez prodlení.

1) Magie svící – Rituál k navázání kontaktu se sedmi africkými mocnostmi Orisha

Postup:

 1. Praktik rozloží ve vhodné fázi luny (při přibývání luny, chce-li něco získat či má-li něco vzniknout, nebo při ubývání luny, má-li být něco zničeno), na nějakém klidném místě (stolku, komodě, v rohu místnosti) bílý oltářní ubrousek, nebo alespoň kus čisté bílé látky. Na ten položí mělký bílý talířek.
 2. Praktik uchopí svíci voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers ve skle a vyryje do ní nahoře okolo knotu svíce své křestní jméno a svůj záměr, sestávající maximálně ze dvou slov, dle působnosti daného Orishi. To učiní tak, že si prostor svíce okolo knotu rozdělí na čtyři čtvrtiny a své křestní jméno a svůj záměr vyryje kolmo k sobě, tedy „do kříže". Tzn. první polovinu svého křestního jména vyryje od okraje svíce ke knotu a druhou polovinu svého křestního jména od knotu ke kraji svíce. To samé učiní se svým záměrem, který stejným způsobem vyryje kolmo ke svému jménu. Vyryté jméno a záměr tudíž vytvářejí okolo knotu kříž.
 3. Zde bude ovšem praktik postupovat jinak než v klasické evropské magické praxi. Praktik, držíce svíci ve správné ruce (v aktivní ruce, pokud potřebuje něco získat, má-li něco vzniknout či posílit, nebo naopak v pasivní ruce, má-li být něco zničeno či oslabeno), hledíce na ni, představuje si, jak drží v ruce danou svíci a vyslovuje modlitbu, která obsahuje praktikův záměr (například zajištění základních životních potřeb, ochrana před násilím, odstranění zlovolných kouzel apod.), a že tato modlitba přechází do svíce, v níž zůstává. Poté si praktik představí, že svíci zapálí, a dále, že po zapálení svíce stoupá modlitba k sedmi africkým mocnostem Orisha, které záměr vyslyší. Do svíce se vkládá pouze modlitba, nikoliv příkaz. Správnou ruku praktik zvolí takto: Žena pravák má aktivní levou ruku a pasivní pravou ruku. Muž pravák naopak. Leváci to mají opačně.
 4. Teprve poté praktik, držíce svíci stále ve správné - v aktivní, nebo pasivní - ruce, vysloví modlitbu k sedmi africkým mocnostem Orisha nahlas. Ta je totožná s modlitbou, kterou si praktik před tím pouze představoval. Znění modlitby si každý praktik musí postavit sám. Musí tam ale zaznít jména všech sedmi Orishů (v tomto případě Elegua, Yemaya, Oshun, Chango, Obatala, Oya, Ogun), jméno praktika a záměr praktika. Z výše popsaného návodu je jasné, že si praktik musí modlitbu připravit dopředu, aby se představa modlitby nelišila od následně nahlas vyslovené modlitby.
 5. Poté praktik potře svíci magickým olejem Olej voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus v její horní části okolo knotu, tedy po celé horní ploše, na niž je vyryto jeho jméno a záměr. Svíci pak postaví doprostřed bílého talířku.
 6. Poté v kadidelnici běžným postupem zapálí Vykuřovadlo voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus, vizte návod k použití voodoo vykuřovadel.
 7. Svíci zapálí a nechá ji bez přerušení dohořet. Svíce hoří cca 96 hodin.
 8. Po zapálení svíce pokračuje praktik nejprve provedením drobné úlitby pro Orisha Elegua a následně úlitby pro všech šest zbývajících afrických mocností Orisha (vizte návod na rituál níže).

 2) Rituál úlitby pro sedm afrických mocností Orisha

Ihned poté, co praktik dle návodu výše vykonal Rituál svící k navázání kontaktu se sedmi africkými mocnostmi Orisha, přistoupí k vykonání Rituálu drobné úlitby pro Orisha Elegua a následně pro šest zbývajících afrických mocností Orisha (tzn. tentýž den, bez zbytečných prodlení mezi oběma rituály).

 1. Na malý talířek praktik umístí sladkosti, nebo sklenku rumu, či doutník kubánský pro Orisha Eleguu. To je nezbytné. A pokračuje úlitbou pro šest zbývajících afrických mocností Orisha. Úlitby pro těchto šest Orishů zde nepopíšeme proto, že chceme, aby si praktik řádně tyto Orishi nastudoval, pochopil a projevil tím řádnou snahu.
 2. Poté v kadidelnici vykuřujeme daným Orishům zasvěcené kadidlo, tedy Vykuřovadlo voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus (je součástí sady), vizte návod k použití voodoo vykuřovadel.
 3. Následně praktik nakape pár kapek oleje voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers Arammagnus (je součástí sady) do aromalampy a aromalampu zapálí. Pokud navíc praktik vlastní sošky nebo obrázky všech nebo některých Orishů, potře je tímtéž olejem.
 4. Následuje vzývání všech sedmi afrických mocností Orisha. To si praktik složí sám. Ovšem až potom, co se dobře seznámí s jejich vlastnostmi. Na tomto místě bychom rádi upozornili na fakt, že každý Orisha bude vděčný za každou srdečně složenou vyvolávací modlitbu. Byť by byla v jakémkoliv jazyce. Vzývání musí obsahovat jména všech sedmi afrických mocností Orisha a jméno praktika. Jde o to, aby si novopečený vyznavač daných Orishů dal práci s takovou modlitbou. Musí být složena srdcem. Taková modlitba je pak pro Orishi rajskou hudbou. Vhodné znění vzývání konkrétních Orishů je také možné nalézt v příslušné literatuře.
 5. Vodou se pak třikráte pokropí podlaha, a to před oltářem či místem, kde daným Orishům praktik obětuje.
 6. Následující týden, ve stejný den, praktik obětiny vyhodí. Tzn. pokud praktik obětoval například v úterý, úlitby vyhodí následující úterý.
 7. Následně by pak praktik pro zachování kontaktu s danými Orishi měl vykonání Rituálu úlitby daným Orishům pravidelně opakovat. To již může realizovat bez Rituálu svící. Měl by však při dané úlitbě používat vždy olej voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers a vykuřovadlo voodoo Orisha Sedm Afrických Sil / Seven African Powers výše popsaným způsobem, jelikož je potřeba používat daným Bohyním/Bohům zasvěcené prostředky.

Kompletní Rituál svící k navázání kontaktu se sedmi africkými mocnostmi Orisha může praktik jednou za čas zopakovat.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení